Close
099/33 76 611 info@neboizemlja.hr

Naši podaci:

Skraćeni naziv: NEBO I ZEMLJA
Puni naziv tvrtke: NEBO I ZEMLJA, obrt za izradu predmeta za uspomenu,

vl. Silvija Ivir

Sjedište obrta: Zrinsko-frankopanska 21, 10430 Samobor

Internet: www.neboizemlja.hr

E-mail: info@neboizemlja.hr

Matični broj: 97480932

OIB: 92304751463

IBAN-račun: HR5024020061140257020  Erste&Steiermarkische Bank d.d.                                                                        

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1.       Nositelj svih prava na internet stranici www.neboizemlja.hr je NEBO I ZEMLJA. Korištenjem usluge web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.neboizemlja.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.       Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem NEBO I ZEMLJA web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i NEBO I ZEMLJA web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje online kupnje.

3.       Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4.       Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

5.       Putem www.neboizemlja.hr moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

6.       Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

7.       Korisnici www.neboizemlja.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca narudžbe, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.neboizemlja.hr.

8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj www.neboizemlja.hr zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.neboizemlja.hr stranici.

9. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.neboizemlja.hr. NEBO I ZEMLJA zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene.

10.  NEBO I ZEMLJA sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. NEBO I ZEMLJA  ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda budući da su proizvodi ručno izrađeni. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1.       Prilikom ispunjavanja obrasca narudžbe kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu NEBO I ZEMLJA za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i NEBO I ZEMLJA, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

2.       Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.neboizemlja.hr web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe-web trgovina, telefona s ljudskim posredovanjem.

3.       Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na E-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4.       Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.neboizemlja.com, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.

5.       Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6.       U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda (po čl. 90. St. 2 Zakona o PDV, nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV)) te ukupnom cijenom. Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Nastavak“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Nastavak“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom narudžbe, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje ili plaćanje pouzećem).

7.       Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Detalji narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, načinu plaćanja i ukupnom iznosu narudžbe.

Cijena

1.       Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama (po čl. 90. St. 2 Zakona o PDV, nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV)).

2.       Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja.

3.       Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti virmanskom uplatom i pouzećem:

– virmanom – jednokratno

– pouzećem – jednokratno gotovinom po primitku pošiljke na dogovorenu adresu.

Virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

Erste&Steiermarkische Bank d.d.: HR5024020061140257020

Dostava

1.       Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu u roku od tri do pet radnih dana, (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi.

2.       Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem dostavne kurirske službe Overseas express o trošku kupca. Cijena i uvjeti dostave određeni su važećim cjenikom dostavne kurirske službe Overseas express, koji možete provjeriti na sljedećem linku: https://www.overseas.hr/poslovni-cjenik-domaci . Okvirna cijena dostave ovisi o težini paketa i iznosu otkupnine, a za paket do 2kg poštarina je oko 35kn.

3.       Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu u roku od tri do pet radnih dana, (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

4.       Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

5.       U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

6.       Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Reklamacija, povrat i zamjena proizvoda

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci?
Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Raskid ugovora i povrat

1.       Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod ” Uvjeti korištenja” (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine NN 41/2014, Narodne novine NN 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

2.   Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

3.     Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti NEBO I ZEMLJA o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

4.      Izjavom poslanom poštom (na NEBO I ZEMLJA d.o.o. , Zrinsko-frankopanska 21, 10430 Samobor), ili elektroničkom poštom na info@neboizemlja.hr, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, i broj transakscijskog računa.

5.      Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada NEBO I ZEMLJA d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca NEBO I ZEMLJA može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

6.      Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu NEBO I ZEMLJA, Zrinsko-frankopanska 21, 10430 Samobor bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrtu  NEBO I ZEMLJA, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

7.      Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 099/3376611 ili se javi na info@neboizemlja.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

8.      Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

9.    Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti NEBO I ZEMLJA iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio NEBO I ZEMLJA o jednostranom raskidu Ugovora.

Zaštita osobnih podataka

1.       Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2.       Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3.       Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.


Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
Adresu: NEBO I ZEMLJA, Zrinsko-frankopanska 21, 10430 Samobor                    Telefon: +385 99 337 66 11
E-mail: info@neboizemlja.hr